Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αυγερινού, Πελαγία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πιεζομετρική κατάσταση και εκτίμηση των υδραυλικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφορέων της Πιερίας λεκάνης Νομού Καβάλας = Piezometric conditions and assessment of the hydraulic parameters of the aquifers of Pieria basin of Prefecture of Kavala
    Περίληψη  PDF