Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπίκα, Πηνελόπη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανάλυση κύριων συνιστωσών αστραγάλων και φαλαγγών βοοειδών της ανωμειοκαινικής θέση Νικήτη -2(ΝΙΚ) της Χαλκιδικής και συμβολή τους στην παλαιοοικολογία.
    Περίληψη  PDF