Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατουχέας, Πιέρρος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Το φυτοπλαγκτόν και τα κοκκολιθοφόρα ως περιβαλλοντικοί δείκτες στο οικοσύστημα των Μεθάνων, Σαρωνικός Κόλπος = Total phyplankton and coccolithophores as environmental indices in the ecosystem of Methana, Saronikos Gulf
    Περίληψη  PDF