Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παλαιομήτρου, Πολυξένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα