Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Προδρομίδου, Πολυξένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωχημικά χαρακτηριστικά ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από τη θάλασσα περιοχή του Β. Αιγαίο. = geochemical characteristics of hydrocarbons reservoirs in the marine region of North Aegean.
    Περίληψη  PDF