Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσουλίδης, Σάββας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην αξιοποίηση-εκμετάλλευση των στρατιωτικών γεω-πληροφοριών. Περιοχή εφαρμογής, η νήσος Κύπρος
    Περίληψη  PDF