Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασιάδου-Αναστασίου, Σεβαστή-Ηλιάνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διαχρονικές μεταβολές της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή της Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης = Changes over time in the level of ground water in the area of Sindos, Thessaloniki
    Περίληψη  PDF