Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αψεμίδου, Σοφία Ευστάθιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Κατανομή και ταξινόμηση της μικροπανίδας στα παράκτια οικοσυστήματα της ν.Λήμνου = Distribution and systematics of the microfauna at the coastal ecosystems of Lemnos Island.
    Περίληψη  PDF