Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαζοπούλου, Σοφία Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτοχημική μελέτη ορυκτών της ομάδας επιδότου από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας = Mineralogical and chemical study of epidote group minerals from Northern Greece.
    Περίληψη  PDF