Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παυλίδου, Σοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2002 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εισαγόμενα πλουτωνικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως δομικά υλικά: Ορυκτολογία πετρολογία γεωχημεία ραδιενέργεια και φυσικομηχανικές ιδιότητες.
    Περίληψη  PDF