Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πρωτόγερου, Σοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Εργαστήριο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συστηματική κατάταξη μικρόσωμων πλειστοκαινικών ελαφοειδών της θέσης Λίβακος (Σιάτιστα)
    Περίληψη  PDF