Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζιγκαλίδου, Σοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα ηφαίστεια και η παρακολούθησή τους με δίκτυα γεωφυσικών οργάνων (περίπτωση Σαντορίνης)
    Περίληψη  PDF