Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Συκιώτης, Στέφανος Ζαφείρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ερμηνεία δεδομένων ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων ενός στρώματος με τη χρήση νευρωνικών δικτύων = Intepretation of electrical sounding data for single layered subsurface model using neural network.
    Περίληψη  PDF