Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαπουντζή, Σταυρούλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα