Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομίδης, Σταύρος Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα