Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναγνωστάκης, Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της δομής σε περιοχή του Δ.Δ Χαλκερού Καβάλας με γεωηλεκτρικές τομογραφίες και VLF με στόχο τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας.
    Περίληψη  PDF