Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεβετζή, Στυλιανή Θεολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκτίμηση της τρωτότητας του υπογείου νερού με την μέθοδο DRASTIC στον πορώδη υδροφορέα Νέας Τρίγλιας στη Χαλκιδική = Groundwater vulnerability assessment using the DRASTIC method in the Nea Triglia porous aquifer in Halkidiki.
    Περίληψη  PDF