Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βούτα, Στυλιανή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συσχέτιση ιοντο-ανταλακτικής ικανότητας και ορυκτολογικής σύστασης βιομηχανικών ορυκτών της νήσου Μήλου.)
    Περίληψη  PDF