Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Προβιδάκης, Στυλιανός Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υπολογισμός της ευστάθειας του φράγματος Ποταμών με τη μέθοδο του εδαφικού μικροθορύβοου
    Περίληψη  PDF