Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσολάκη, Σωτηρία Βασίλειος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκλογίτες: Συνθήκες – Παραγενέσεις-Γεωτεκτονικό Περιβάλλον- Εμφανίσεις Στον Ελληνικό Χώρο = Eclogites: Conditions-Mineral Assemblages-Geotectonic Setting-Occurrences In Greece
    Περίληψη  PDF