Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσαφίδη, Σόνια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. στην λεκάνη του Ασωπού ποταμού, του Νομού Κορινθίας, με την Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
    Περίληψη  PDF