Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξωνίκης, Τιμολέων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιολόγηση γεωτρητικών δεδομένων και διαγραφιών στην περιοχή της Περαίας στον δήμο Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF