Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαλανός, Φίλιππος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα