Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βάρφη, Φανή Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης της Γης για την γεωλογική και περιβαλλοντική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ελληνικού γραφείου Esero και του προγράμματος Copernicus = Exploration of online Earth observation data processing platforms for geological and environmental secondary education in the framework of the Greek ESERO and the Copernicus Programme.
    Περίληψη  PDF