Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιτσιμπίκου, Φωτεινή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας για τον εντοπισμό πιθανών εγκοίλων σε περιοχή του Ρεθύμνου
    Περίληψη  PDF