Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παρασκευόπουλος-Τσιακίρης, Φώτιος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Θέματα τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς και προσωρινής υποστήριξης των βραχομαζών κατά τη διάνοιξη της σήραγγας Δημαρίου στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα = Evaluation of the engineering geological behaviour and the type of the temporary support measures for the construction of Dimario tunnel, on the vertical axis road of Egnatia highway, Xanthi-Echinos-Greek-Bulgarian borders.
    Περίληψη  PDF