Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βουγιούκας, Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική μελέτη της ευστάθειας πρανούς στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, στροφή Φιλύρου
    Περίληψη  PDF