Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαγενάς, Χρήστος Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Κλιματολογική μελέτη των ανέμων στις ελληνικές θάλασσες και μελλοντικές εκτιμήσεις των μεταβολών τους με τη χρήση κλιματικού περιοχικού μοντέλου
    Περίληψη  PDF