Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαπής, Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα