Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παππάς, Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οι πλειστοκαινικές αποθέσεις του ακρωτυρίου Μύτικασ, Πρέβεζα, Δυτική Ελλάδα = The pleistocene deposits of cape Mytikas, Preveza, Western Greece.
    Περίληψη  PDF