Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τρανίδης, Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογές της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας στην μελέτη χώρων απόθεσης απορριμμάτων
    Περίληψη  PDF