Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσαγκούλης, Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα