Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαμουήλ, Χριστίνα Λ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα