Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασιάδου, Χριστίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα