Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατσίκα, Χριστίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη εκτίμησης - πρόβλεψης της βροχόπτωσης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Study of rainfall estimation - prediction in the area of Thessaly
    Περίληψη  PDF