Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βεντούζη, Χρυσάνθη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Συμβολή στη μελέτη της τρισδιάστατης δομής απόσβεσης των σεισμικών κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου
    Περίληψη  PDF