Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσοπούλου, Χρυσή - Στυλιανή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διατρησιμότητα των πετρωμάτων κατά τη διαδικασία όρυξης γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. = Drillability of rocks in the drilling process of oil and natural gas deposits.
    Περίληψη  PDF