Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τριανταφυλλίδου, Χρυσούλα Δανιήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα