Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαχαραλάμπου, Χρυσούλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα