Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαδοπούλου, Χρύσα-Δήμητρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα