Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Mousouliotis, Angelos Georgios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Simulation of the development of the pre-deltaic depositional strata of the Nile River in the Herodotus Basin and comparison with seismic stratigraphic data within the Exclusive Economic Zone of Cyprus = Προσομοίωση της εξέλιξης των προδελταϊκών αποθετικών ακολουθιών του Νείλου ποταμού στη λεκάνη του Ηρόδοτου και σύγκριση με σεισμικά στρωματογραφικά δεδομένα εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.
    Περίληψη  PDF