Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Savvidou, Anna Ioannis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Functional morphology of the skull in fossil and extant Melinae = Μορφολειτουργική ανάλυση του κρανίου απολιθωμένων και σύγχρονων Malinae.
    Περίληψη  PDF