Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Sidiropoulou, Anna Stavros, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Contribution to the better understanding of physical processes associated with microseismicity = Συμβολή στην κατανόηση των φυσικών διαδικασιών της μικροσεισμικότητας.
    Περίληψη  PDF