Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Syreloglou, Antonios Tilemachos, Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα - Διατμηματικό ΠΜΣ (Inter-Faculty Master Program on Complex Systems and Networks), Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    A general model of social influence on opinion formation, from the agent’s point of view = Ένα γενικό μοντέλο κοινωνικής επιρροής στη διαμόρφωση άποψης, από την οπτική του πράκτορα.
    Περίληψη  PDF