Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Polizoni, Chysanthi, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα