Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Petarouda, Dafni Georgios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2024 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    REE geochemistry of Parnassos-Giona Zone Bauxites (Giona area) = Γεωχημεία σπανίων γαιών (REE) σε βωξίτες της Ζώνης Παρνασσού-Γκιώνας (περιοχή Γκιώνας).
    Περίληψη  PDF