Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Parparousi, Elpiniki-Maria Athanasios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    The villafranchian mammal fauna of Aghia Kyriaki, Aetoloakarnania, Greece : taxonomy and taphonomy = Η βιλλαφραγκια πανιδα θηλαστικν της Αγίας Κυριακής, Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα: ταξινόμηση και ταφονομία.
    Περίληψη  PDF