Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Papadopoulos, Georgios Paraskevas, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Contribution of applied geophysics to soil characterization and evaluation in stations of the national acceleration-sensor network = Συμβολή μεθόδων εφαρμοσμένης γεωφυσικής στον εδαφικό χαρακτηρισμό και τεκμηρίωση σε θέσεις του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων
    Περίληψη  PDF