Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Michailidis, Ioannis, Stylianos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Nannofossil biostratigraphy of the Paleogene molassic deposits of Western Thrace Basin = Βιοστρωματογραφία ναννοαπολοθωμάτων των παλαιογενών μολασσικών αποθέσεων της δυτικής λεκάνης της Θράκης.
    Περίληψη  PDF