Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Spyropoulou, Kyriaki P., Aristotle University of Thessaloniki. School of Geologu. Inter-Master on Exploration and Exploitation of Hydrocarbons., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Environmental impacts of onshore hydrocarbon exploitation = Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χερσέων εκμεταλλεύσεων υδρογονανθράκων.
    Περίληψη  PDF